มาตรฐานการป้องกัน : ดำเนินการตามมาตราฐานของประเทศ
- GB 8624-2006   
| การผลิตวัสดุ และระดับการติดไฟของผลิตภัณฑ์
- DB 20286-2006  
| การป้องกันการลุกลามจากการเผาไหม้ ในสถานที่สาธารณะตามข้อเรียกร้องและสภาวะการณ์อื่นๆ

Mamaflex : ความสามารถในการทนต่อไฟ
รายการตรวจสอบ กระบวนการทดสอบ ผลการทดสอบ
การติดไฟ gb/t 8626-1988 ได้มาตราฐาน
ปริมาณรังสี gb/t 11785-2005 ได้มาตราฐาน
ปริมาณการเผาไหม้ gb/t 11785-2005 ได้มาตราฐาน
สารพิษของผลิตภัณฑ์ gb/t 20285-2006 ได้มาตราฐาน