ลายเช็คเกอร์เพลท

ความหนารวม : 2.5, 3.0 มิล.
ชั้นปกป้องลายหนา : 0.3, 0.55, 0.7 มิล.
ขนาด : 18" x 18" (457.2 มิล. x 457.2 มิล.)
 

ลายเช็คเกอร์เพลท
M-663A

ลายเช็คเกอร์เพลท
M-665A