ลายประกาย

ความหนารวม : 2.5, 3.0 มิล.
ชั้นปกป้องลายหนา : 0.3, 0.55, 0.7 มิล.
ขนาด : 18" x 18" (457.2 มิล. x 457.2 มิล.), 18" x 36" (457.2 มิล. x 914.4 มิล.)
 

ลายประกาย
C-120

ลายประกาย
C-120K

ลายประกาย
C-120N