ลายไม้รุ่น XY

ความหนารวม : 2.0, 2.5, 3.0 มิล.
ชั้นปกป้องลายหนา : 0.2, 0.3, 0.55, 0.7 มิล.
ขนาด : 4" x 36" (101.6 มิล. x 914.4 มิล.), 6" x 36" (152.4 มิล. x 914.4 มิล.), 8" x 36" (203.2 มิล. x 914.4 มิล.)
 

ลายไม้รุ่น XY
XY-7074

ลายไม้รุ่น XY
XY-7075

ลายไม้รุ่น XY
XY-7076

ลายไม้รุ่น XY
XY-7077

ลายไม้รุ่น XY
XY-7078

ลายไม้รุ่น XY
XY-7079

ลายไม้รุ่น XY
XY-7080

ลายไม้รุ่น XY
XY-7081

ลายไม้รุ่น XY
XY-7082

ลายไม้รุ่น XY
XY-7083

ลายไม้รุ่น XY
XY-7084

ลายไม้รุ่น XY
XY-7085

ลายไม้รุ่น XY
XY-7088

ลายไม้รุ่น XY
XY-7089