ลายไม้รุ่น Y

ความหนารวม : 2.0, 2.5, 3.0 มิล.
ชั้นปกป้องลายหนา : 0.2, 0.3, 0.55, 0.7 มิล.
ขนาด : 4" x 36" (101.6 มิล. x 914.4 มิล.), 6" x 36" (152.4 มิล. x 914.4 มิล.), 8" x 36" (203.2 มิล. x 914.4 มิล.)
 

ลายไม้รุ่น Y
Y-1060

ลายไม้รุ่น Y
Y-50

ลายไม้รุ่น Y
Y-55

ลายไม้รุ่น Y
Y-220

ลายไม้รุ่น Y
Y-31

ลายไม้รุ่น Y
Y-6098

ลายไม้รุ่น Y
Y-6156

ลายไม้รุ่น Y
Y-97